Transmisje Mszy Św. z Polski - na żywo

 

Wieczysta Adoracjia Najświętrzego Sakramentu w Niepokalanowie - na żywo

              Nowy Testament - w plikach mp3

 

 Pismo Święte jest jedyną Księgą na świecie, którą czyta -  słucha się zawsze w obecności jej Autora – Pana Boga

                                Ewangelia według św. Mateusza

  Cała Ewangelia św. Mateusza- (2 godz. 52 min)
  Rozdziały 1-7 (czas trwania 34 min)
  Rozdziały 8-12 (czas trwania 32 min)
  Rozdziały 13-17 (czas trwania 30 min)
  Rozdziały 18-22 (czas trwania 31 min)
 Rozdziały 23 - 26 (czas trwania 32 min)
  Rozdziały 27-28 (czas trwania 13 min)

                                Ewangelia według św. Marka

  Cała Ewangelia św. Marka (1 godz 46 min)
  Rozdziały 1 - 5 (czas trwania 29 min)
  Rozdziały 6 - 9 (czas trwania 29 min)
  Rozdziały 10 - 13 (czas trwania 28 min)
  Rozdziały 14 - 16 (czas trwania 21 min)

                                Ewangelia według św. Łukasza

  Cała Ewangelia św. Łukasza - (2 godz. 55 min) 
  Rozdziały 1-4 (czas trwania 30 min)
  Rozdziały 5-8 (czas trwania 33 min)
  Rozdziały 9-12 (czas trwania 36 min)
  Rozdziały 13-18 (czas trwania 32 min)
  Rozdziały 19-22 (czas trwania 28 min)
  Rozdziały 23-24 (czas trwania 15 min)

                                Ewangelia według św. Jana  

  Cała Ewangelia według św. Jana ( 2 godz. 18 min)  
  Rozdziały 1-5 (czas trwania 34 min)
  Rozdziały 6-9 (czas trwania 33 min)
  Rozdziały 10-15 (czas trwania 37 min)
  Rozdziały 16-21 (czas trwania 34 min)

                                Dzieje Apostolskie

  Dzieje Apostolskie - całość ( 2 godz.32 min)  
  Rozdziały 1-7 (czas trwania 38 min)
  Rozdziały 8-13 (czas trwania 34 min)
  Rozdziały 14-19 (czas trwania 32 min)
  Rozdziały 20-25 (czas trwania 31 min)
  Rozdziały 26-28 (czas trwania 16 min)

                                List do Rzymian

  List do Rzymian - cały ( 1 godz. 18 min)   
  Rozdziały 1-8 (czas trwania 41 min)
  Rozdziały 9-16 (czas trwania 37 min)

                                Pierwszy List do Koryntian

  1 List do Koryntian - cały (1 godz. 12 min)  
  Rozdziały 1-9 (czas trwania 36 min)
  Rozdziały 10-16 (czas trwania 36 min)

                                Drugi List do Koryntian

  2 List do Koryntian (44 min)  

                                List do Galatów

  List do Galatów (czas trwania 24 min)

                                List do Efezjan 

  List do Efezjan (czas trwania 23 min)

                                List do Filipian

  List do Filipian (czas trwania 16 min)

                                List do Kolosan

  List do Kolosan (czas trwania 17 min)

                                Pierwszy List do Tesaloniczan

  1 List do Tesaloniczan (czas trwania 13 min)

                                Drugi List do Tesaloniczan

  2 List do Tesaloniczan (czas trwania 8 min)

                                Pierwszy List do Tymoteusza

  1 List do Tymoteusza (czas trwania 19 min)

                                Drugi List do Tymoteusza

  2 List do Tymoteusza (czas trwania 14 min)

                                List do Tytusa

  List do Tytusa (czas trwania 8 min)

                                List do Filemona

  List do Filemona (czas trwania 3 min)

                                List do Hebrajczyków

  List do Hebrajczyków cały (czas trwania 55 min)
  Rozdział 1-7 (czas trwania 23 min)
  Rozdział 8-13 (czas trwania 30 min)

                                List św. Jakuba

  List św. Jakuba Apostoła (czas trwania 18 min)

                                Pierwszy List św. Piotra Apostoła

  1 List Piotra Apostoła (czas trwania 22 min)

                                Drugi List św. Piotra Apostoła

  2 List św. Piotra Apostoła (czas trwania 11 min)

                               Pierwszy List św. Jana Apostoła  

  1 List św. Jana Apostoła ( 22 min)

                               Drugi List św. Jana Apostoła 

  2 List św. Jana Apostoła ( 2 min)

                               Trzeci List św. Jana Apostoła

  3 List św. Jana Apostoła (czas trwania 3 min)

                               List św. Judy Apostoła

  List św. Judy Apostoła (czas trwania 5 min)

                              Apokalipsa św. Jana

  Apokalipsa św. Jana (1 godz. 29 min)
  Rozdziały 1-7 (czas trwania 30 min)
  Rozdziały 8-12 (czas trwania 32 min)
  Rozdziały 13-17 (czas trwania 27 min)

 

2013-2020 © Ogniwo Miłosierdzia
Czas 09:29
Projekt i wykonanie: Bednarek Media