PREZYDENT  NADZIEI

                                                                                

W prowadzeniu naszego Naródu na drodze do dobrobytu i sukcesu podczas całej prezydentury będziemy Pana Prezydenta wspierać naszymi modlitwami a w każdą ostatnią niedziele miesiąca w naszym Sanktuarium odprawiana jest Msza św. za Prezydenta i Ojczyznę.

Boga Wszechmogącego prosimy o łaski i błogoslawieństwa. Matkę Bożą Królową Polski o nieustanną opiekę a świętych Patronów Polski o wstawiennictwo dla Pana Prezydenta i naszej umiłowanej Ojczyzny.

Pan Prezydent Andrzej Duda jako głowa państwa i ojczyzny św.Jana Pawła II, która na religijnej mapie świata jest potęgą, w tych trudnych czasach zamętu i ataków przeciwko chrześcijańskim wartościom publicznie całemu światu pokazał swoją wielką katolicką pobożność i wiarę oraz osobowość ukształtowaną na odwiecznych wartościach chrześcijańskich

           MAY GOD BLESS OUR PRESIDENT. MAY GOD BLESS POLAND

                                             Bp  Zawitkowski - Hymn


Polish president Andrzej Duda - Powerful speech about PATRIOTISM

President Donald Trump in Poland

Wspaniale orędzie Prezydenta wygłoszone w Poznaniu

 

Prezydent Andrzej Duda u stóp ołtarza podnosi konsekrowaną Hostię

"A Polska niechaj będzie jak hostia w Twych rękach

podniesiona z miłością odwagą i męstwem dziś

na ołtarzu Ojczyzny złożona przez Naród

niech przemieni się w ciało co zwie się - zwycięstwem!"

(autor - Mama Prezydenta Andrzeja Dudy)

Pan Bóg w trosce o ludzi przemawia do nas na różne sposoby szczególnie poprzez znaki.

                                             Polsko, czy jesteś wierna

                                                ks. prof. Jerzy Bajda

                                 

                                                                                

 

W dniu 15 VIII 1963 podczas koronacji Figury Matki Bożej Ludzimierskiej przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w asyście 22 biskupów i około 200 tys. wiernych, z podniesionej do góry statuy wypadło berło które uchwycił młody biskup krakowski Karol Wojtyła. Kard. Wyszyński powiedział wtedy: „Karolu! Matka Boża oddała Ci władzę nad Kościołem”.

Dokładnie 36 lat temu w Święto Zesłania Ducha Świętego, Jan Paweł II podczas swojej Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny na Placu Zwycięstwa wołał - Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! 

My Polacy właśnie 24 maja 2015 w Święto Zesłanie Ducha Świętego wybraliśmy swojego prezydenta Andrzeja Dudę.

Dwa tygodnie później 7/06/2015 w Warszawie podczas obchodów Święta Dziękczynienia silny wiatr porwał z kielicha konsekrowaną Hostię która spadła nieopodal prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent bez wahania poderwał się z klęczek przyklękając podniósł Chrystusa i z powagą przeniósł Najświętrzy Sakrament do ołtarza, gdzie Najświętrzą Ofiarę sprawował kard. Kazimierz Nycz.

Z koleii zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudę nastąpiło w Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia 2015r.

Czyż nie są to znaki z nieba???

 Prezydent Andrzej Duda podnosi Chrystusa

 

 Prezydent Andrzej Duda u Królowej Polski

 

 Bp Karol Wojtyła uchwycił berło 6.30min

 

Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

 

     
  Polsko - Europa potrzebuje waszej wiary - Ojciec J. Verlinde - Francja  

  Polacy, swoją wiarą oświecicie całą Europę - John R. Miller - Kanada

 

 

you tube  Fragment proroctwa bł. ks Bronisława Markiewicza z 1863 r.w których dominują akcenty wielkiej nadziei co do przyszłych losów Polski i świata...

Wiersz autorstwa Matki prezydenta - prof. Janiny Milewskiej-Duda  

"Chciałabym, żeby nasza polityka była święta".

 

Bo Polska będzie z Tobą Panie Prezydencie!

Jak zawsze wierna Bogu Ojczyźnie i wierze,

będą cię bronić zawsze wierne polskie serca

i szeptane z ufnością przed Bogiem pacierze

 

nie wstydziłeś się Krzyżem znaczyć swoje słowa

wiemy, że z Bożej woli Tyś pierwszym Polakiem

kto przed Maryi tronem zawierza swą przyszłość

ten jest w naszej Ojczyźnie Boga jasnym znakiem

 

tak jak pragniesz będziemy wraz z Tobą wspólnotą

już nikt nas nie podzieli kłamstwem oraz zdradą

wrócą ci co płakali za wolną Ojczyzną

nie będą się Polacy kłaniali układom

 

Bo Polska będzie z Tobą Panie Prezydencie!

Aby ta nasza polityka była święta prawdą

która będzie nas łączyć dumą i honorem

by nas nikt już nie dzielił jak kiedyś pogardą

 

i uświęcone słowo - wolność i Ojczyzna

będziemy nieść wysoko poprzez Europę

i żaden wiatr historii nie będzie nam straszny

gdy pójdziemy za Boga nieomylnym tropem

 

a Polska niechaj będzie jak hostia w Twych rękach

podniesiona z miłością odwagą i męstwem

dziś na ołtarzu Ojczyzny złożona przez Naród

niech przemieni się w ciało co zwie się - zwycięstwem!


 

Audio - źródło - Radio Maryja

Polsko, czy jesteś wierna - czyta Marek Prałat

2013-2020 © Ogniwo Miłosierdzia
Czas 04:43
Projekt i wykonanie: Bednarek Media