Ojciec św. Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego który w Kościele katolickim potrwa od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r.

                                  MIŁOSIERNI   JAK   OJCIEC

       

 O Roku Miłosierdzia

ks. Marian Szeptak

  Hymn Roku Miłosierdzia   Rok Miłosierdzia ks. prof M. Chmielewski

Metropolita Melbourne ks. abp Denis Hart w Roku Miłosierdzia naznaczył nasze Sanktuarium Kościołem Stacyjnym . Przez cały Nadzwyczajny Rok możemy uzyskać odpust zupełny dla siebie, lub kogoś zmarłego, trwając w łasce uświęcającej i przechodząc przez Drzwi naszego Sanktuarium.

 

Nadzwyczajny Rok Święty - Jubileusz Miłosierdzia ma każdemu pozwolić doświadczyć miłosierdzia Boga Ojca poprzez czynną misję Kościoła. Dzięki decyzji, o której Papież Franciszek pisze w Bulli Misericordiae Vultus, wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium będą mogli zawsze doznać miłosiernego objęcia ramionami Ojca w sakramencie pokuty i pojednania.

Po przejściu przez Drzwi Miłosierdzia, lub kiedy nastąpiła jedna z wielu innych okoliczności, którym papież Franciszek przyznał możliwość uzyskania odpustu (na przykład dla chorych, uwięzionych i dla każdego, kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia), oprócz zwykłych warunków, które wymagają serca dyspozycyjnego, aby łaska mogła przynieść spodziewane owoce, wierni będą musieli zatrzymać się na modlitwie, aby dopełnić ostatnich aktów wymaganych: wyznania wiary i modlitwy za papieża w jego intencjach.

To ostatnie będzie mogło zawierać co najmniej jedno Ojcze nasz. W szczególności, ze względu na ducha właściwego temu Rokowi Świętemu, sugeruje się, aby odmówić piękną modlitwę papieża Franciszka na Jubileusz, a na zakończenie czasu modlitwy inwokację do Pana Jezusa Miłosiernego.


Modlitwa zawierzenia papieża św. Jana Pawła II

Święta Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom.

Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdolnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa.

My dzisiaj, wpatrując się razem z Tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy Twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: "Jezu, ufam Tobie".

Ten Święty Rok Miłosierdzia rozpoczęliśmy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przejściem przez DRZWI naszego Sanktuarium i Mszą św. koncelebrowaną przez sześciu księży pod przewodnictwem Prowincjała Księży Chrystusowców ks. Przemysława Karasiuka i Rektora naszego Sanktuarium ks. Artura Boruta.

you tube  Bulla papieża Franciszka "Misericordiae vultus"

you tube  Co to jest Rok Miłosierdzia

you tube  Modlitwa Roku Miłosierdzia

you tube  Tekst Hymnu Roku Miłosierdzia

 

2013-2020 © Ogniwo Miłosierdzia
Czas 02:09
Projekt i wykonanie: Bednarek Media