Zapraszamy 13 września 2019r. do włączenia do naszej nowo powstałej inicjatywy modlitewnej "Australia i Oceania modli się Koronką"

                      DROGA KRZYŻOWA

                 NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA

Jedną z form pobożności chrześcijańskiej jest nabożeństwo drogi krzyżowej. Należy ono do najbardziej rozpowszechnionych w Kościele nabożeństw pasyjnych, ale także chętnie odprawiane jest przez wiernych w ciągu całego roku liturgicznego.

 

                                                                                

 

Istotą odprawiania nabożeństwa drogi krzyżowej jest upamiętnienie przejścia Jezusa ulicami Jerozolimy z pretorium Piłata, gdzie wydano wyrok, na Golgotę, gdzie Go ukrzyżowano. Polega ono na rozważaniu Jego męki w połączeniu z pokonywaniem symbolicznej trasy wyznaczonej przez stacje.

 

       

Droga Krzyżowa

  Wisi na Krzyżu   O Krwi Najdroższa

 

Odprawianie drogi krzyżowej ma wielkie znaczenie dla życia duchowego chrześcijanina, bowiem wartość tego nabożeństwa płynie z faktu, że jest ono rozważaniem kulminacyjnego etapu życia Chrystusa. Pozwala ono zagłębić się w sens i bogactwo Jezusowej ofiary miłości, pomaga uświadomić nam miłość i dobroć Boga. Jest także okazją do szczerego żalu za popełnione przez nas grzechy, za które Chrystus zapłacił najwyższą cenę - własne życie.

Droga krzyżowa jest dla chrześcijanina prostą i pewną drogą prowadzącą do Boga. Domaga się od człowieka podjęcia decyzji niesienia (każdego dnia), na wzór Chrystusa, krzyża codziennych zadań i obowiązków. „Jeśli, kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk. 8,34). Pamiętajmy, że nie jesteśmy na tej drodze sami. Nieustannie jest z nami Chrystus. Z Jego drogi krzyżowej mamy czerpać siły na każdy dzień naszego dążenia do celu, jakim jest zbawienie - szczęście wieczne.

                                                                                

Zapraszenie do wielkiej modlitwy  "Polska Pod Krzyżem" -  kliknij

2013-2019 © Ogniwo Miłosierdzia
Czas 11:46
Projekt i wykonanie: Bednarek Media