Transmisje Mszy Św. z Polski - na żywo

 

Wieczysta Adoracjia Najświętrzego Sakramentu w Niepokalanowie - na żywo

                                                                                

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej jest zgromadzeniem zakonnym, założonym przez Sługę Bożego Kard. Augusta Hlonda, którego celem jest duszpasterstwo polskie na emigracji.

                                                                                

Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

Pobierz Kard. Hlond - Homilia wygłoszona    30-05-1946

 

Pobierz Kard. Hlond - Homilia wygłoszona      26-06-1946

 

Pobierz Kard. Hlond - Światło dla Polski

 

Pobierz Biografia kardynała Hlonda

 

Nagrania pochodzą, ze stron Ośrodka Postulatorskiego Towarzystwa Chrystusowego :  www.patrimonium.chrystusowcy.pl


Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej służy Bogu i Polakom na całym świecie. Zrodzone z myśli i doświadczenia osobistego kard. Augusta Hlonda w 1932 r. przeszło przez trudny okres wojenny. Już pod koniec wojny pierwsi chrystusowcy podjęli pracę wśród rodaków zesłanych na przymusowe roboty. Od końca lat 50-tych możliwe stały się wyjazdy do Polonii Zachodu, od 1989 r. do Polaków na Wschodzie. Pierwsi księżą chrystusowcy do Australii przybyli w 1963 roku.

 

     
  Powołanie kapłańskie  

Posyłam was - śpiewa    ks. Andrzej Nowak

 

 

Dziś Towarzystwo przedstawia się następująco: 389 kapłanów i 38 braci obejmuje swoją działalnością 200 placówek na całym świecie; w Wyższym Seminarium Duchownym TChr studiuje 50 kleryków przygotowujących się do pracy polonijnej. W Polsce na 36 placówkach pracuje 145 kapłanów i 34 braci zakonnych.

Portal internetowy - Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego

Dom Pielgrzyma Chrystusowców - Częstochowa

Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego - Hlondium

Miłujcie się

 


       

  Chrześcijanin to ja          Jacek Kierok

  Msza święta - Zofia Kemp   Tyle bólu i łez -  Hania

Ks. Rafał Dryguła SChr z Los Angeles

 

 

Katoliku, witaj w domu

 

Film o Towarzystwie Chrystusowym Chrystusowcy w służbie Bogu

 

Film o Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

 

Rybacy ludzi (1/2)

 

Rybacy ludzi(2/2)

 

Dajcie nam księdza

 

2013-2020 © Ogniwo Miłosierdzia
Czas 09:19
Projekt i wykonanie: Bednarek Media