WIZYTA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII.

        O, jak wielka tajemnica dokonuje się w czasie Mszy Św.

Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział w tej śmierci Jezusa. Poznamy kiedyś co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy św. i jaki w niej dla nas gotuje dar. Jego Boska miłość, tylko(aż) na taki dar zdobyć się mogła. O Jezu,Jezu mój,jak wielkim bólem przeniknięta jest dusza moja, widząc tryskający zdrój żywota z taką słodyczą i mocą dla każdej duszy. ( Dzienniczek świętej siostry Faustyny -  914 )

 

 

                                                                                

 

Z Pierwszego Listu do Koryntian: “Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej”.

 

 NIE BÓJ SIĘ KLĘKAĆ PRZED PANEM JEZUSEM EUCHARYSTYCZNYM

 

Kto wierzy - klęka . Kto uczy klękać - prpwadzi do wiary "Największy z cudów” to porywający, pełnometrażowy film animowany dający nowe spojrzenie na cud, jakim jest Msza Święta Kościoła katolickiego z aniołami i demonami w tle. Fabuła skupia się na trzech osobach, które spotykają się na tej samej Mszy Świętej z powodu życiowych kryzysów, z jakimi walczy każdy z nich. Msza Święta nie jest dla nich niczym nowym, ale nie są w stanie zrozumieć jej prawdziwego znaczenia. Pomoc przychodzi ze strony aniołów stróżów, którzy pozwalają bohaterom pojąć walkę dobra ze złem i cudowny triumf wiary, który unaocznia się podczas każdej Eucharystii. To, czego doświadczą w trakcie tej Eucharystii, zmieni ich życie na zawsze. Niestyty film został usunięty z internetu.
     
  Eucharystia na nowo odkryta- Catalina Rivas  

Pobożne uczestnictwo        w Msza św.

 

 

Pamiętajmy o tym, że Msza św., to chwila najskuteczniejsza, aby prosić Boga o łaski, których potrzebujemy.
 

Msza święta, to największy na tej ziemi skarb, to złoty klucz do nieba; lecz jest jeszcze jeden skarb niebieski, zapewniający nam niebo, jednym słowem jest coś, co Mszy św. daje wartośd najwyższą, a tym jest Komunia św.

Oczywiście, słuchając Mszy św., jesteśmy obecni w odnowieniu Męki i Śmierci Pana Jezusa; ale, przystępując do Komunii św., otrzymujemy sami Pana Jezusa i stajemy się żywym Jego przybytkiem.

Przez Mszę św. bierzemy udział w owocach Męki i Śmierci Chrystusa Pana, lecz przez Komunię św. same drzewo życia, to jest Pan Jezus, staje się naszą własnością.

We Mszy św. towarzyszymy Panu Jezusowi na Kalwarię, na śmierd; w Komunii św. bierzemy udział w Jego uczcie.

We Mszy św. Pan Jezus nas wzywa, abyśmy z Nim płakali i cierpieli, w Komunii św. zaprasza nas, abyśmy się Nim weselili, radowali.

We Mszy św. obmywa nas Krwią Swoją Przenajświętszą, w Komunii św. zaś żywi nas Ciałem Swoim.

Msza św. jest tylko zapowiedzią nieba, Komunia św. jest zadatkiem wiecznej szczęśliwości.

Choć Pan Jezus, jako Bóg jest wszechmocny i mądrością samą, nie mógłby jednak dać nam nic większego nad Komunię św. Przystępujmy, więc do Komunii św., ile razy tylko jesteśmy na Mszy świętej.

Przez Mszę świętą przypomina nam Swoją Mękę, uwalnia nas od łańcuchów żelaznych, jakimi nas spętał szatan, a w Komunii świętej przykuwa nas złotymi łańcuchami Swojej miłości

 

Spektakl przedstawiający tajemnicę Mszy św. według objawienia Catalinie Rivas

 

 Cud Eucharystyczny w Lanciano

 

 Cud Eucharystyczny w Sokółce

 

 

Eucharystia na nowo odkryta - czyta Stanisław Jabłoński

Pobożne uczestnictwo w Mszy św. - czyta Zofia Kemp

         W dniach od 24 - 26 sierpnia 2018 w naszym Sanktuarium odbędzie się 4-ta Apostolska Konferencja Miłosierdzia dla mieszkańców Australii i Oceanii -  kliknij

PLANOWANE WYCIECZKI I PIELGRZYMKI 2018, 2019

Wycieczki do Nowej Zelandii

Polskie Biuro" GreenLite Travel" w Auckland, organizuje dla Seniorów w Melbourne, wycieczki do Nowej Zelandii

Termin pierwszej wycieczkikliknij

Termin drugiej wycieczki - kliknij

 

Pielgrzymki do Meksyku

Polskie Biuro "Destino Mexico" w Meksyku dla Polonii w Australii organizuje pielgrzymki do Matki Bożej z Guadalupe

Pielgrzymka ang. języczna  - wrzesień 2018 - kliknij

Następna pielgrzymka - kwiecień 2019 - informacje w  późniejszym terminie

2013-2018 © Ogniwo Miłosierdzia
Czas 07:35
Projekt i wykonanie: Bednarek Media