Rok 2017 Rokiem Maryjnym

 

Ostatnie słowa Chrystusa na krzyżu: "Oto Matka Twoja" ... W swoim Testamencie miłości z krzyża Jezus pozostawił nam swoją Matkę jako naszą Matkę. To wezwanie do miłowania Maryi jako własnej matki odnosi się do całej ludzkości. Jako Jej dzieci uczcijmy Niepokalane Serce Królowej Polski, Pani Fatimskiej i Matki Bożej z Guadalupe.

                                                                                

  

                                                                             Matka Miłosierdzia

 

                                                                                        

Odmawiajmy codziennie Różaniec Święty, jeżeli możesz cały Różaniec albo przynajmniej jedną część. Z Bożą łaską już to robisz? Jeżeli chcesz w tym wytrwać i wzrastać w pokorze, zachowaj praktykę świętego Różańca, ponieważ dusza, która odmawia codziennie Różaniec nigdy nie popadnie całkowicie w herezję i nigdy nie zostanie zwiedziona przez diabła. Wymadlajmy przyśpieszenie i nadejście Triumfu Niepokalanego Serca Maryi i nawiedzajmy Sanktuaria Maryjne. 

 

            

 

Objawienie Maryi

 

Wiersz "Objawienie Maryi" recytuje pan Maciej Rayzacher

Jezus Chrystus, Pan historii, trzyma przyszłość otwartą, dla szlachetnych i wolnych decyzji tych wszystkich, którzy przyjmując łaskę dobrego natchnienia zaangażują się w stanowcze działania na rzecz sprawiedliwości, miłości odznakiem pełnego szacunku dla prawdy i dla wolności.

Jan Paweł II  - Akt europejski

2013-2018 © Ogniwo Miłosierdzia
Czas 10:36
Projekt i wykonanie: Bednarek Media