Transmisje Mszy Św. z Polski - na żywo

 

Wieczysta Adoracjia Najświętrzego Sakramentu w Niepokalanowie - na żywo

Historia powstania Sanktuarium


Polski Ośrodek Katolicki w Keysborough pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia swoje początki powstania notuje od 1998 roku i zawdzięcza je ks.Maksymilianowi Szurze. Z chwilą objęcia swoją posługą kapłańską wschodnich dzielnicach Melbourne, największego skupiska Polaków w Australii ks. Maksymilian zauważył wielką potrzebę posiadania własnego kościoła. Mając na uwadze dobra duchowe powierzonych Mu wiernych niezwłocznie przystąpił do zakupu dużej posiadłości z kilkuletnim budynkiem mieszkalnym oraz z dużym pomieszczeniem gospodarczym przy Greens Road w Keysborough. Teren ten bez żadnego zadłużenia został własnością Towarzystwa Chrystusowego. Do powstania tego "Ośrodka" w dużej mierze przyczynił się uwczesny Prowincjał Księży Chrystusowców ks. Tadeusz Przybylak.

Dzięki lokalnym rzemieślnikom budynek mieszkalny został odnowiony i przerobiony, a pomieszczenie gospodarcze przebudowane na tymczasową kaplicę. W między czasie zawiązał sie Komitet Budowy Kościoła i przystąpiono do akcji. Z kilku projektów ostatecznie jeden zaprojektowany przez znanego polskiego architekta Jacka Łukaszyka z Kanbery został zaaprobowany i podany do realizacji. Na Święto Chrystusa Króla 23 listopada 2003 r. odbyło się uroczyste poświęcenie fundamentów przez ks. bpa. Christopher Prowse.

Budowa ta jest wyrazem wspóczesnego ducha w architekturze. Cała bryła kosciola sklada się z wielu płaszczyzn które wzajemnie przenikają się tworząc architekturę niezwykle prostą, harmonijną a przez to piękną.

Jest to kościół z wnętrzem jedno nawowym na 450 miejsc siedzących, na osi głównej na wprost drzwi wejściowych pod dużą okrągłą kopułą znajduje się prezbiterium. Tam pod sklepieniem jako centrum znajduje się ołtarz. Wprost za ołtarzem w poczesnym miejscu znajduje się tabernakulum, najistotniejszy element świątyni - tron Chrystusa Eucharystycznego. Nad tabernakulum znajduje się prześwietlony z góry światłem dziennym obraz Jezusa Miłosiernego.

Cały ciężar finansowy budowy spoczywał na barkach parafian, ale dzięki życzliwości licznych ofiarodawców z całej Australii i ludzi dobrej woli z różnych stron świata przy pomocy Miłosierdzia Bożego ten imponujący projekt w krótkim czasie został zrealizowany i do użytku oddany  w Święto Chrystusa Króla 25 listopada 2006 roku. W tym szczególnym dniu konsekracji Sanktuarium dokonał Arcybiskup Melbourne - Denis Hart. Sanktuarium to będąc centrum kultu Bozego Miłosierdzia w Australii spełnia obowiązki religijne wspólnoty parafialnej i służy wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia i pielgrzymom z całej Australii.

Kierownikiem i głównym budowniczym Świątyni był nasz parafianin, Roman Piotrowski a cały ciężar budowy wziął na siebie niestrudzony ks. Kazimierz Bojda z Sewerynem Krupskim, którzy byli motorem tej budowy.

Piękno tej świątyni jest odzwierciedleniem głębokiej wiary, czci i miłości do Boga Miłosiernego, wzniesionej wysiłkiem serc, umysłów i hojnej ręki dobrodziejów, fundatorów i licznych fachowców ktorych kunszt artystyczny został uwięczony dziełem ich rąk, jak i licznych wiernych którzy pozostawili odciski swoich rąk na cegłach i zrosili ten teren swoim potem.

opracował RH

2013-2020 © Ogniwo Miłosierdzia
Czas 08:09
Projekt i wykonanie: Bednarek Media