Transmisje Mszy Św. z Polski - na żywo

 

Wieczysta Adoracjia Najświętrzego Sakramentu w Niepokalanowie - na żywo

                                                                                

  

                                  Miłosierdzie Boże ratunkiem dla świata

                                  Mów całemu światu o Miłosierdziu Moim


         MIEDZYNARODOWA  AKADEMIA  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA

Międzynarodowa Akademia Miłosierdzia Bożego w Krakowie została założona przez Metropolitę Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Idea powołania do życia Akademii zrodziła się w czasie Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, który odbywał się w dniach od 1 do 5 października 2011.

Kard. Stanisław Dziwisz wskazał jako cel Akademii gromadzenie wokół Sanktuarium w Łagiewnikach teologów Bożego Miłosierdzia i rozwijanie badań teologicznych w dziedzinie teologii Miłosierdzia Bożego, czuwanie nad kultem Bożego Miłosierdzia i publikowanie materiałów dotyczących nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia.

Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia łączy przedstawicieli czcicieli Bożego Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów. Przez swoje badania i publikacje pragnie służyć rozwijającemu się kultowi Bożego Miłosierdzia, ukazywać różne formy kultu i troszczyć się o jego poprawność teologiczną

 

you tube  Obraz Jezusa Miłosiernego w przekazie św. Siostry Faustyny - ks. Andrzej Witko

you tube  W szkole ufności św. Siostry Faustyny - s. Elżbieta Siepak ZMBM

you tube  Św. Siostra Faustyna Kowalska Doktorem Kościoła - ks. Jan Machniak

you tube  Miłosierdzie Boże jako «Największy Przymiot Boga» - ks. Jan D. Szczurek

you tube Miłosierdzie w ujęciu błogosławionego Jana Pawła II

you tube  Mistyka miłosierdzia Bożego - ks. Stanisław Urbański

you tube Pojęcie Miłosierdzia Bożego w Starym Testamencie - o. Tomasz Maria Dąbek OSB

you tube  Kapłani dopomóżcie mi - s. Elżbieta Siepak ZMBM

Pobierz Pobierz Ufność w Boże Miłosierdzie odpowiedzią na chorobe horyzontalizmu - ks. prof. Marek Chmielewski

Modlitwa zawierzenia papieża św. Jana Pawła II

Święta Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom.

Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdolnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa.

My dzisiaj, wpatrując się razem z Tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy Twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: "Jezu, ufam Tobie".


źródło: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - Kraków

Milosierdzie Boże ratunkiem dla świata - czyta p. Halina Łabonarska

Mów całemu światu o Miłosierdziu Moim- czyta p. Halina Łabonarska

Ufność w Boże Miłosierdzie odpowiedzią ... - czyta Andrzej Molczyk

2013-2020 © Ogniwo Miłosierdzia
Czas 09:33
Projekt i wykonanie: Bednarek Media