Biblia dla dzieci

Zakon Ojców Franciszkanów

czyt. Roman Baczyński
Czas trwania: 0 godz. 56 min.
Biblia dla dzieci zawiera 20 historii biblijnych. Opowiadanym przez lektora historiom towarzyszy wspaniała muzyka wprowadzjąca dziecko w świat Pisma Świętego. Wszystkie teksty zostały napisane językiem zrozumiałym dla dzieci. Historie starotestamentowe: 1. Stworzenie Świata 2. Adam i Ewa w raju 3. Arka Noego 4. Wieża Babel 5. Historia Abrahama 6. Historia Mojżesza 7. Dawid i Goliat 8. Samuel 9. Daniel w jaskini lwów 10. Prorok Jonasz. Nowotestamentowe historie: 11. Zwiastowanie 12. Narodzenie Pana Jezusa 13. Dwunastoletni Jezus w Świątyni 14. Powołanie uczniów 15. Nauczanie Pana Jezusa 16. Pan Jezus i dzieci 17. Pan Jezus uzdrawia 18. Ostatnia Wieczerza 19. Śmierć na Krzyżu 20. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
mp3 - Książka do pobrania w całości (jeden plik mp3)

MARZEC 2019 PLANOWANA KOLEJNA 11-to DNIOWA PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE Z ZWIEDZANIEM MEKSYKU

2013-2018 © Ogniwo Miłosierdzia
Czas 00:08
Projekt i wykonanie: Bednarek Media